Hålogalandsbrua

HÅLOGALANDSBRUA | Landets nest største hengebru

construction1

Hammerstad Maskin AS bistod under byggingen av Hålogalandsbroen – Norges nest lengste hengebro.

 

Hålogalandsbrua gjør vi E6 atten kilometer kortere, og reisetiden til og fra Narvik mot Vesterålen/Lofoten og Tromsø reduseres med 15-20 minutter.

I tillegg ledes trafikken bort fra det som i dag er en rasutsatt og ulykkesbelastet strekning.

I tillegg til Hålogalandsbrua bygges til sammen 4,9 kilometer ny veg, to mindre tunneler samt at vi skal lage en 1,1 kilometer lang rassikringstunnel i Trældal, nord for Narvik.

Prosjektet omfatter:

  • Hålogalandsbrua 1533 meter
  • Bygging av 1,4 kilometer veg på Narvik-siden
  • Ornestunnelen på 270 meter på Narvik-siden
  • Bygging av 3,5 kilometer veg på Øyjord
  • Storlikolltunnelen på 330 meter på Øyjord
  • Trældaltunnelen på 1,1 kilometer

Kilde: Statens Vegvesen

360/VR-video: Pek og dra for å se deg rundt i videoen. For mobil/VR-brille brukes Youtube-appen. Krever en rask nettforbindelse og nyere mobil eller datamaskin for å vises skikkelig. (Foto/VR: Eirik Helland Urke)

Hentet fra artikkel i Teknisk Ukeblad


I artikkelen fra Narviks-avisen ‘Fremover’ som er lenket til under kan du se en video av kranfører Tommy Garnes på jobb, 180 meter over havet – – til sammenligning er Oslo Plaza som er Norges høyeste bygg, 117 meter høyt!

https://www.fremover.no/halogalandsbrua/narvik/lokale-nyheter/nesten-40-000-har-sett-hva-tommy-gjorde-pa-jobb/s/5-17-93456