Skoleprosjekt

Tidenes Største Skoleprosjekt

construction1

Hammerstad Maskin AS bistod Statsbygg som byggherre for Campus Ås, enterpenør for råbygg var Bunde Bygg.


Råbygg på ca. 63 100 kvadrat og ca. 50 000 kubikk med betong.  På det meste var det 8 stk kraner og 14 kranførere som gikk på ulike rotasjoner.

Artikkelen under er sakset fra byggfakta.no


Campus Ås er den største samlede utbyggingen innen universitets- og høgskolesektoren i Norge noen sinne. Det nye veterinærbygget, hvor Veterinærinstituttet og Veterinærskolen skal samlokaliseres, blir på 63.100 kvadratmeter. Prosjektet har en kostnadsramme på 6,65 milliarder kroner. På grunn av forsinkelse er innflyttingen utsatt til 2020.
4 Okt 2017

Av Tore Kubberød

Det er Veterinærinstituttet og Veterinærhøgskolen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) som skal flytte inn i det nye Veterinærbygget.  Tidligere i år anbefalte Statsbygg at innflyttingen utsettes til 2020, fordi prosjektet var syv måneder forsinket. Kunnskapsdepartementet godkjente utsettelsen.

– Dette er et av de største byggeprosjektene Statsbygg har hatt noen sinne, og det eneste i sitt slag. Derfor har det tatt ekstra tid å utforme – og planlegge byggeprosjektet. Og fordi det er viktig at bygget holder den standarden det skal ha ved innflytting, anbefalte vi å utsette bruk av bygget, sier prosjektdirektør i Statsbygg, Erik Antonsen.

 

Sju måneder forsinket

Byggearbeidene ligger etter planen hovedsakelig på grunn av ekstra tidsforbruk til prosjektering. Siste usikkerhetsanalyse viser at ferdigstillelsen blir ca. sju måneder forsinket. Selve bygningen vil stå ferdig i 2019, men byggets kompleksitet med behandling av både syke og friske dyr, i tillegg til forskningsfasiliteter, gjør at det vil ta lenger tid enn først antatt å teste alt før det kan tas i bruk. Bygget vil derfor ikke være klar for full klinisk drift før sommeren 2020. Når bygge- og testperioden blir forlenget vil det medføre noen økte kostnader, men en forsering av byggeprosessen vil koste vesentlig mer og vil øke usikkerheten i prosjektet. Både NMBU og Veterinærinstituttet har forståelse for situasjonen. For NMBU er det viktigste å ha et fullt operativt bygg med den standarden det skal ha ved innflytting klart til studiestart.

 

Smittefarlig materiale

– For oss er det viktig å ha god forutsigbarhet med tanke på studiestart, oppstart av klinikker og fremdrift i forskningsprosjektene. Vi forstår at det er nødvendig å utsette bruken av bygget. Når vi nå er orientert såpass god tid i forveien skal vi klare å tilpasse oss, sier rektor Mari Sundli Tveit ved NMBU.

– For våre virksomheter er det viktigste at byggene har de kvaliteter og funksjoner vi trenger for beredskap, diagnostikk og avansert forskning. Særlig med tanke på arbeid med smittefarlig materiale er det viktig at bygget er godt planlagt og testet. Det er også viktig at det ikke blir opphold i den faglige produksjonen, sier administrerende direktør Gaute Lenvik ved Veterinærinstituttet.

2400 rom. Det nye veterinærbygget består i realiteten av åtte sammenknyttede bygninger med tilsammen 2400 rom. Det vil inneholde tradisjonelle undervisningsarealer, kontorer, bibliotek og kantine. I tillegg vil det romme spesialarealer som laboratorier, dyrestaller, dyrehospital og akvarier med mer.  Smittevernhensyn og internt arbeidsmiljø krever avanserte tekniske installasjoner og gode bygningstekniske løsninger for å skille mellom arealer med smittefarlig materiale og øvrige arealer. Anskaffelse av brukerutstyr til veterinærbygget gjennomføres som et eget prosjekt, det samme gjelder uteområdene.

 

Hele denne reportasjen kan du lese i Byggfakta nr. 7, som snart er ute hos abonnentene.

Ikke abonnent? Kontakt oss gjerne for et helt uforpliktende prøveabonnement!